S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
       

Vision Spinner II


Aspire CE5-S BDC

NajduZboží.cz

 

Tento týden můžou být objednávky odesílány s jednodenním zpožděním.

Děkujeme za pochopení!

               

 

 

Doporučujeme

ANKETA

Jakou sílu nikotinu v eliquidu kouříte?

0 mg/ml 0 mg/ml 33% 6 mg/ml 6 mg/ml 22% 11 mg/ml 11 mg/ml 20% 16 nebo 24 mg/ml 16 nebo 24 mg/ml 25%

Zboží v akci


ZAJÍMAVOSTI
MÝTY versus FAKTA o náplních do e-cigaret a e-kouření

V poslední době se v médiích objevují stále častěji negativní a lživé informace o náplních do e-cigaret (e-liquidech) a e-kouření obecně. Zejména slýcháváme tvrzení ve smyslu:

... prodej náplní v ČR není nikým regulován a kontrolován...
... nikdo neví, co náplně obsahují...
... náplně mohou obsahovat zdraví škodlivé látky...
... nikdo neví, co obsahuje kouř z e-cigaret a co tedy e-kuřák vdechuje...
... e-kouření je stejně škodlivé jako kouření klasické cigarety...

Všechna tato tvrzení jsou nepravdivá, jejich cílem je očernit e-kouření jako takové a není těžké odhadnout, kdo za takovou kampaní stojí. Bohužel peníze jsou vždy až na prvním místě a tabákové koncerny přichází s každou "vykouřenou" e-cigaretou o nemalé prostředky. E-kouření je totiž celosvětově na vzestupu, naproti tomu spotřeba papírových cigaret klesá. Tabáková lobby je mohutná a je s politováním, že média tyto nepodložené desinformace a nepravdy slepě přebírají a uvádějí nás v omyl bez snahy si celou problematiku ověřit a zjistit, jak se věci doopravdy mají. Bohužel potřeba zveřejnit "senzační" zprávu stále převládá nad snahou přinést nám pravdivé a objektivní informace.


A JAK JE TO TEDY DOOPRAVDY?

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra pro závislé na tabáku
, Ústav hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v rozhovoru pro ČT o e-cigaretách mimo jiné konstatuje:

... oproti klasické cigaretě je riziko minimální...
... pokud jde o pasivní kouření, riziko je prakticky nulové...
... americká FDA testovala některé vzorky a našli řádově desítky látek, většinou neškodných...
... co obsahují (myšleno náplně) nebudou látky škodlivé...

Celý rozhovor můžete shlédnout v archivu České televize .


LEŽ č.1: prodej náplní v ČR není nikým regulován a kontrolován
PRAVDA: dovoz a prodej náplní dozoruje celá řada státních orgánů a institucí

Náplně obsahující nikotin jsou ze zákona klasifikovány jako nebezpečné chemické směsi, jelikož nikotin je závazně klasifikovanou nebezpečnou látkou. Uvádění náplní na český trh se proto řídí zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) a gestorem k tomuto zákonu je Ministerstvo životního prostředí. Dozorování nad plněním povinností, jež z tohoto zákona vyplývají, pak spadá do působnosti jak České inspekce životního prostředí (ČIŽP), tak i orgánů ochrany veřejného zdraví.
Přitom ČIŽP kontroly masivně provádí již dlouhé měsíce. Dle článku na oficiálním webu bylo jen za období od konce ledna do 17.4.2013 zkontrolováno více než 170 různých náplní.
Prodávat nikotinové náplně lze podle zák. č.455/1991Sb. (živnostenský zákon) jen na základě vázané živnosti, přičemž gestorem je zde Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kontrolu prodejců z hlediska existence takového oprávnění pak v "terénu" vykonávají Obecní živnostenské úřady.
Dalším článkem v řetězci dohledu nad e-liquidy je Celní správa České republiky, která provádí kontrolu jak v "terénu" (stánky, tržnice apod.), tak zejména také kontroluje zásilky náplní ze zahraničí, jež prochází celním úřadem v procesu proclívání. Kontroly jsou zaměřené jak na padělky originálních výrobců, tak na dodržování správného balení a označování liquidů. V případě, že náplně nesplňují zákonem požadované náležitosti, nejsou vůbec procleny a propuštěny na český trh. Tisková zpráva celního úřadu o zachycených padělcích např. ZDE či ZDE (Liqua).LEŽ č.2: nikdo neví, co náplně obsahují
PRAVDA: obsah náplní je znám, uváděn a prověřen českými laboratořemi

Nemůžeme zde hovořit o všech liquidech obecně, neboť platí, že přes snahu kontrolních orgánů (viz. výše) lze narazit jak na padělky originálních výrobců (např. Liqua viz. výše), tak také na náplně neoznačené s neznámým původem a složením. Varování před používáním takovýchto náplní je jistě na místě, neboť není známo jejich složení a zda tedy nejsou zdravotně závadné.
Složení originálních značkových náplní je vždy deklarováno na etiketě a základní složky jsou v podstatě u všech značek stejné. Jde zejména o Propylen Glykol, rostlinný Glycerin, ochucující složku, vodu a případně nikotin.
Náplně značkových zahraničních výrobců jsou podrobovány testování světovými autorizačními orgány a následně jsou jimi vystavovány příslušné certifikáty.

LEŽ č.3: náplně mohou obsahovat zdraví škodlivé látky
PRAVDA: značkové, originální náplně neobsahují žádné zdraví škodlivé látky

U značkových náplní máte jistotu, že víte, co kouříte a že takový liquid neobsahuje škodlivé látky viz. odstavec výše. Samozřejmě toto nelze zaručit u náplní padělaných nebo pocházejících z nedůvěryhodných zdrojů či míchaných "podomácku" mimo oficiální výrobce. Zvýšenou pozornost je vždy potřeba věnovat náplním podezřele levným, neboť i zde platí, že na něčem se při výrobě ušetřit muselo.
Je tedy na zvážení každého spotřebitele, zda do svého zdraví věnuje pár korun navíc, či bude riskovat za cenu malé úspory.

LEŽ č.4: nikdo neví, co obsahuje kouř z e-cigaret a co tedy e-kuřák vdechuje
PRAVDA: kouř z e-cigarety byl testován českými laboratořemi a víme, co obsahuje

A co tedy kouř z e-cigarety obsahuje? Kromě případného nikotinu se jedná jen o 2 významné složky:

1. propylen glykol - jedná se o přísadu, která se v náplni stará o produkci dýmu. Je zdraví naprosto neškodná a používá se v medicíně, kosmetice (mýdlech...), potravinách, zubních pastách, ústních vodách apod. Americký vládní úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA označuje propylenglykol jako "všeobecně považovaný za bezpečný" pro použití v potravinách, kosmetice a léčivech (zpráva v AJ na oficiálním webu ZDE, přeloženo on-line pomocí google překladače ZDE). Obsažen je i v dětských sirupech jako je např. Hedelix (viz. složení).
Je dokonce známo, jaký vliv mají výpary propylenglygolu na organismus při dlouhodobé inhalaci (vdechování), což přesně odpovídá inhalaci při e-kouření. Odborná studie na toto téma proběhla v USA se závěrem, že vzduch obsahující tyto páry je zcela neškodný. Testované opice a krysy byly trvale vystaveny masivním koncentracím těchto par po dobu 12 až 18 měsíců. Po následném vykonání pitvy a rozsáhlé histologické studii plic nebyly nalezeny žádné nežádoucí změny. Stejně tak ledviny, játra, slezina i kostní dřeň byly normální. Celou studii si můžete v AJ přečíst na odborném zahraničním serveru ZDE (přeloženo on-line pomocí google překladače ZDE).
Více o propylenglykolu si můžete přečíst např na wikipedii.

2. vegetable glycerin - jinak též rostlinný glycerin (glycerol) je v náplni nositelem chuti. Opět se jedná o zdraví neškodnou látku používanou v kosmetických výrobcích, zubních pastách, léčivech, žvýkačkách, pro úpravu nápojů, jako sladidlo např. ve šlehačkách, jako změkčovadlo želé a jiných cukrovinek atp. V lékařství se užívá jako přísada infuzí, ke snižování nitroočního tlaku, ve formě glycerinových čípků nebo jako součást klystýrů.
Více o glycerinu si můžete přečíst např na wikipedii.

LEŽ č.5: e-kouření je stejně škodlivé jako kouření klasické cigarety
PRAVDA: kouření e-cigarety má prokazatelně minimální zdravotní rizika
Že kouření e-cigarety má minimální zdravotní dopady je dáno již samotným faktem, že náplně do e-cigaret včetně kouře, který e-kuřák vdechuje, neobsahují žádné zdraví škodlivé látky, jak bylo doloženo v textech výše.
Toho je dosaženo naprosto odlišnou "technologií" produkce dýmu oproti papírové cigaretě, která hoří a právě hořením tabáku se uvolňují veškeré jedy viz. níže. E-cigareta oproti tomu náplň jen zahřívá a odpařuje, takže ve výsledném kouři (páře) žádné tyto látky nevznikají.

1. E-cigareta tedy neprodukuje žádné karcinogenní látky, které by vedly k onemocnění rakovinou.
2. E-cigareta nepoškozuje srdce a nevyvolává srdeční onemocnění - výzkum na toto téma proběhl v roce 2012...

- kdo testoval: Evropská kardiologická společnost (EKS)
- závěr studie: použití elektronické cigarety nemá negativní vliv na srdeční funkce a "nahrazování tabáku elektronickými cigaretami může být zdraví prospěšné"

Celou studii si můžete přečíst v AJ na oficiálním webu EKS (přeloženo on-line pomocí google překladače ZDE).

V případě kuřáctví klasických cigaret je srdeční onemocnění hlavní příčinou úmrtí a 40 % kuřáků umírá v důsledku ischemické choroby srdeční.
V rámci studie byla kuřákům měřena srdeční funkce před a po vykouření klasické cigarety a e-cigarety. Zatímco po vykouření klasické cigarety se projevovaly akutní myokardiální dysfunkce, použití e-cigarety k akutním nežádoucím účinkům na srdeční funkce nevedlo. Ukázalo se, že i když je nikotin v náplni obsažen v koncentraci 11 mg/ml, k jeho převodu do těla dochází v porovnání s běžným kouřením v mnohem menší míře. Echokardiografie zaměřená na funkci levé srdeční komory prokázala, že vykouření klasické cigarety přivodí významné poruchy v její diastolické fázi (diastolické dysfunkce jsou přitom pro vývoj srdečních onemocnění významným rizikovým ukazatelem). K ničemu podobnému po holdování nikotinu z elektroniky ale nedocházelo.

A jak je na tom klasická cigareta - v jejím tabákovém kouři se nachází více než 4000 látek, z velké části jedů a mutagenů (pyridinové alkaloidy, toxické plyny, nitrosaminy, polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy, pevné částice atd.). Z toho karcinogenní (vyvolávající rakovinu) je cca 60 z nich. Samotný kouř z cigaret je zařazen do seznamu karcinogenů 1A třídy (nejvyšší nebezpečnosti).
Na následky kouření umírá v ČR cca 18.000 lidí ročně. Polovina kuřáků zemře na následky kouření, a to v průměru o 15 let dřív, než kdyby nekouřili. Na následky kouření umírá více lidí než na HIV, tuberkulózu a malárii dohromady. Během 21. století prý dojde v jeho důsledku ke snížení počtu obyvatel na Zemi o jednu miliardu.
Opomenout nelze ani tzv. pasivní kouření, kterým kuřák vystavuje jedům a zápachu své okolí včetně dětí a domácích zvířat. Ve vzduchu znečištěném tabákovým kouřem bylo prokázáno více než 5000 látek, dle odhadů jich ale může být i více než 100 000. Dle studií, vzduch nasycený tabákovým kouřem obsahuje 3x více škodlivých látek nežli vzduch nasycený zplodinami z výfuku auta. Jen na pasivní kouření zemře v ČR ročně přes 3000 lidí.
Psát o všech rizicích by vydalo na celou knihu, více se dozvíte např. na wikipedii či na tématických servrech.

A navíc... e-cigareta nezapáchá (spíše mírně voní dle použité příchutě), e-kouřením nevystavujete své okolí žádnému zdravotnímu ohrožení, nic "nenačichne" cigaretovým kouřem a v neposlední řadě finanční náklady jsou zanedbatelné oproti klasickým cigaretám (střední e-kuřák utratí za měsíc cca 200,- Kč, klasický kuřák cca 2.000,- Kč).

Na základě všech uvedených a hlavně doložených faktů si jistě spotřebitel sám učiní jasnou představu o tom, jak se věci skutečně mají, a že nepodložené negativní "výkřiky" médií na adresu e-kouření jsou neseriózní a nepravdivé. Přitom celospolečenským zájmem by měla být spíše osvěta používání e-cigarety jakožto nesrovnatelně zdravější alternativy klasického kouření a média by zde měla sehrát hlavní úlohu. Bohužel peníze vždy vítězí nad hodnotami vyššími jako je ochrana zdraví a života kuřáků i jejich okolí. Můžeme jen doufat, že tomu do budoucna bude jinak...

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI E-CIGARETY A CIGARETY

Hodnocení bezpečnosti používání e-cigaret prostřednictvím porovnání chemického složení aerosolu e-cigarety s chemickým složením tabákového dýmu referenční cigarety.

Aerosol, intenzita: 14; 18 mg/ml příchuť: Mild Black; Volish Platinum

Testy byly provedeny v Institutu pracovního lékařství a zdraví prostředí týmem pod vedením prof. hab. n. med. A. Sobaczka na zakázku firmy CHIC sp. z .o.o. S.K.A.

Skúmané boli dva aerosóly vytvárané odparovaním liquidu Mild Black (intenzita 14 mg/ml) a Volish Platinum High (intenzita 18 mg/ml) v elektronických cigaretách Volish Crystal 2; a tabakový dym referenčnej cigarety 3R4F.

V rámci vytvárania aerosólu a tabakového dymu, bola použitá technika zbierania troch rôznych sérií vzoriek (každá séria po 30 potiahnutí) aerosólu/dymu. Súčasne bola skúmaná koncentrácia rôznych chemických látok vo vzduchu, aby sa odstránilo pozadie prirodzeného prostredia (zloženia vdychovaného vzduchu).

V rámci testov bol sledovaný obsah:
12 prchavých organických zlúčenín (VOCs),
15 aldehydov a ketónov,
nikotínu

Boli porovnané výsledky rozborov aerosólu pochádzajúceho z e-cigarety a dymu z tradičnej cigarety.

Skúmanie aerosólu vznikajúceho počas odparovania liquidu Mild Black (intenzita 14 mg/ml) a Volish Platinum High (18 mg/ml) prokázaly, že aerosol, který se dostává do plic e-kuřáka, neobsahuje škodlivé látky (nebo jejich koncentrace byla pod úrovní detekčního limitu metody), jako jsou např. benzen, toluen, styren, chlorbenzen, m- ,p- , o-xylen, 1,3-dichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, 1,2-dichlorbenzen, naftalen, 2,5-dimethylbenzaldehyd, butanal, hexanal, o-methylbenzaldehyd, p-methylbenzaldehyd, pentanal, krotonaldehyd, propionaldehyd a ethylenglykol.

Koncentrace karbonylových sloučenin (ketonů, aldehydů) obsažených v aerosolu e-cigaret a kouři referenční cigarety a je znázorněna na grafech 1A, 1B a 2. Koncentrácia karbonylových zlúčenín v dyme referenčných cigariet je na grafe zobrazená odtieňmi červenej farby, a koncentrácia v aerosóloch pochádzajúcich z e-cigariet je zobrazená odtieňmi zelenej a modrej farby. Podľa výsledkov výskumu, vo väčšine prípadov je koncentrácia karbonylových zlúčenín v e-cigaretách oveľa nižšia ako v prípade referenčných cigariet.

Koncentrácia isovaleraldehydu, akroleínu a acetónu v aerosóloch pochádzajúcich z e-cigariet a v dyme tradičnej cigarety.
Graf 1A.

Koncentrácia acetaldehydu v aerosóloch pochádzajúcich z e-cigariet a v dyme tradičnej cigarety.
Graf 1B.

Koncentrácia benzaldehydu a p-metylbenzaldehydu v aerosóloch pochádzajúcich z e-cigariet je vyššia ako koncentrácia týchto látok v dyme z referenčných cigariet (graf 2). Treba ale podotknúť, že tieto látky sú súčasťou aromatických prostriedkov a doteraz neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky alebo kritické ohrozenie pre zdravie človeka pod ich vplyvom na dýchaciu sústavu.

Koncentrácia formaldehydu, benzaldehydu a p-metylbenzaldehydu v aerosóloch pochádzajúcich z e-cigariet a v dyme tradičnej cigarety.
Graf 2.

Rozdiely v koncentrácii nikotínu v aerosóle/dyme pochádzajúcom z e-cigariet a referenčných cigariet, sú predstavené na grafe 3. Množstvo nikotínu, ktoré sa dostáva do pľúc užívateľa elektronických cigariet je okolo päťnásobne menšie, ako v prípade referenčnej cigarety.

Obsah nikotínu v aerosóle e-cigarety a dyme tradičnej cigarety.
Graf 3.

To znamená, že množstvo toxických látok: formaldehydu, acetaldehydu a acetónu/akroleínu v aerosóle analyzovaných e-cigariet je priemerne 7x; 1144x; 42x menšie, ako v dyme referenčnej cigarety. Množstvo nikotínu, ktoré sa dostáva do pľúc užívateľa elektronických cigariet je okolo päťnásobne menšie, ako v prípade referenčnej cigarety.

Bolo preukázané, že e-cigarety neobsahujú škodlivé látky (alebo ich koncentrácia neprekročila úroveň presnosti metódy rozboru vzorky), ako napríklad: benzén, toluén, styrén, chlorobenzén, m-, p-, o-xylén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén, 1,2-dichlórbenzén, naftalín, 2,5-dimetylbenzénaldehyd, butanol, hexanol, o-metylbenzaldehyd, -metylobenzaldehyd, valéraldehyd, krotónaldehyd, propanaldehyd a etylénglykol.

Získané výsledky ukazujú radikálne zníženie vystavenia na toxické látky užívateľa e-cigariet v porovnaní s vystavením užívateľa tradičných cigariet. Skúmané výrobky môžu byť určené pre aktívnych fajčiarov cigariet, vzhľadom na niekoľkonásobne nižšiu (alebo nulovú) koncentráciu toxických látok, ktoré boli analyzované.

Predstavená krátka charakteristika toxických účinkov niektorých látok. V týchto prípadoch môže dôjsť iba k niektorýmz uvedených príznakov, charakteristických pre chronické vystavenie nízkej koncentrácii opísaných látok.

Formaldehyd

Formaldehyd je látka, ktorá má pravdepodobne karcinogénne účinky a potvrdený silný dráždiaci a alergický účinok, a súčasne je to látka s vysokým rizikom objavenia alergickej reakcie. Pary formaldehydu spôsobujú slzenie a pálenie spojiviek, pocit škrabania v hrdle, podráždenie hrtana a dusnotu. V prípade inhalovania pár formaldehydu môže dôjsť k opuchu hrtanu (základným prejavom je kŕčovitý suchý kašeľ). Pri koncentrácii pár formaldehydu v rozpätí 2-3 mg/m3 objavujú sa príznaky podráždenia sliznice spojovky a horných dýchacích ciest. Prejavom všeobecného toxického pôsobenia formaldehydu je albuminúria, anémia a poruchy vnímania. V prípade dlhodobého pôsobenia na túto látku dochádza k alergickým reakciám na pokožke, iným alergickým zmenám (vyrážky), chronickým zápalom spojoviek a k chronickým zápalom dýchacích ciest, ktoré následne znižujú kapacitu pľúc a ich schopnosť výmeny plynov.

Acetaldehyd

Pri silnom kontakte je to škodlivá, dráždivá látka, pri silnej koncentrácii pôsobí ako droga na centrálnu nervovú sústavu, a v podobe pary spôsobuje bolesť a sčervenanie očných spojoviek, pocit pálenia v hrdle a kašeľ. Silné toxické pôsobenie tejto látky vyvoláva u ľudí a zvierat podráždenie očí a horných dýchacích ciest. Môže sa objaviť dusnota, ako následok kŕča priedušiek alebo opuchu pľúc. Spôsobuje bolesť a krútenie hlavy, mdloby, a pri väčšej koncentrácii – najprv stimuluje, a potom spôsobuje spavosť, až bezvedomie. V prípade chronického pôsobenia tejto látky, môžu sa objaviť chronické zápaly horných dýchacích ciest a ústnej dutiny.

Akrolein

Veľmi toxická látka, dráždivá a alergizujúca. Pary v koncentrácii menšej ako 1 mg/30 potiahnutí vyvoláva slzenie a bolesť očí, sčervenanie spojoviek, kašeľ, bolesť hrdla, pocit pálenia v nose a ťažkosti pri dýchaní. V prípade silnej reakcie môže sa objaviť opuch hrtanu spojený s bezhlasom a dusnosťou. Pri väčších koncentráciách rýchlo dochádza k zapáleniu priedušiek a/alebo opuchu pľúc. Opakované vystavenie môže spôsobiť alergiu, chronický zápal priedušiek, či zápal pokožky.

Propylénglykol

Propylénglykol sa vstrebáva veľmi rýchlo z tráviaceho traktu, pomalšie inhaláciou aerosólu. V ľudskom organizme sa propylénglykol biotransformuje na kyselinu mliečnu, a následne na kyselinu pyrohroznovú. Propylénglykol spôsobuje depresiu centrálnej nervovej sústavy a únavu svalov (svalovka). Veľmi vysoké dávky tejto látky spôsobujú poruchy práce srdca, môže sa vyskytnúť arytmia a tachykardia, ako aj zvratné zmeny krvného zloženia. Na rozdiel od etylénglykolu nemá teratogénne vlastnosti. Propylénglykol je látka, ktorá nie je veľmi toxická; smrteľná dávka pre dospelého človeka predstavuje okolo 20g/kg hmotnosti tela.

Nikotin

Nikotín je bezzápachová, bezfarebná a olejnatá kvapalina. Nikotín sa získava z listov tabaku procesom destilácie s vodnou parou v zásadnom prostredí extraktom éteru. Najväčšia spotreba nikotínu súvisí s výrobou tabakových výrobkov, a aj na výrobu prostriedkov, ktoré sa používajú pri nikotínovej náhradnej terapii. Nikotín je základným alkaloidom tabaku, a zodpovedá za vznik závislosti. Nikotín sa dobre vstrebáva cez dýchacie cesty, tráviacu sústavu a kožu. V prípade silnej otravy malými dávkami nikotínu, môžu sa vyskytnúť nasledujúce reakcie: zvýšená intenzita dýchania, mdloba, zvracanie, bolesť a krútenie hlavy, hnačka, zvýšenie krvného tlaku, tachykardia, potenie a slinenie. V prípade, že na organizmus pôsobí veľká dávka nikotínu, môže sa objaviť pálenie v ústnej dutine, hrdle a žalúdku, a následne dochádza k vyčerpaniu, kŕčom, k oslabeniu dýchania, poruche rytmu srdca, ako aj poruchy pohybovej koordinácie až po bezvedomie. Smrť v takomto prípade môže nastať v priebehu 5 minút až 4 hodín. Chronická otrava nikotínom vedie k poruchám kardiovaskulárneho systému. Zmeny v cievach pomáhajú objaveniu sa bolestnej dusnote a infarktom, a tiež spôsobujú: oslabenie pamäte, spomalenie psychických procesov , ako aj intelektuálnej koordinácie, stratu energie a vyčerpanie. Vyskytujú sa aj poruchy tráviacej sústavy. Nikotín je látka, ktorá vyvoláva fyzickú aj psychickú závislosť.
Nikotín je substancia s veľmi vysokou toxicitou pre zvieratá – po podaní dávky do žalúdka v hodnote DL50 v rozpätí 3,34 ÷ 188 mg/kg hmotnosti.

Bibliografie


„Toksykologia współczesna” pod red. W. Seńczuka , PZWL, Warszawa, 2006;


Baza wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych, CIOP (http://www.ciop.pl).


Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych SIGMA-ALDRICH 2004-2007.


Rydzyński K, Stępnik M.: „Rodzaje efektów szkodliwych i ich mechanizmy”; „Higiena Pracy” pod red. J.A. Indulskiego, Tom 1, Łódź


A. Starek: „Acetaldehyd – dokumentacja”; Podstawy i metody Oceny Środowiska Pracy;
nr 4(34); 2002


Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (CIOP)


Szymańska J.A., Frydrych B., Bruchajzer E.: „Nikotyna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego”; Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy; nr 2(52); 2007

 

Čerpáno z www.esmokinginstitute.com

MjQ3NTUyMz